[vc_row][vc_column]

  KÍCH THƯỚC CĂN NHÀ  TƯỜNG NGĂN 1  TƯỜNG NGĂN 2  TƯỜNG NGĂN 3  CỬA RA VÀO 1  CỬA RA VÀO 1  CỬA RA VÀO 1  CỬA RA VÀO 2  CỬA SỔ 1  CỬA SỔ 2  CỬA SỔ 3  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  [/vc_column][/vc_row]