Showing all 3 results

EMERALD PAINT PREMIUM PUTTY EXTERIOR ĐB Bột trét tường cao cấp ngoài trời là một loại bột vữa lót mịn,được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.

EMERALD PAINT PUTTY INT & EXTERIOR Bột trét tường trong và ngoài trời là một loại bột vữa lót mịn, được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp

EMERALD PAINT INTERIOR PUTTY Bột trét tường trong nhà là một loại bột vữa lót mịn, được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.