Showing all 2 results

Sơn lót kháng kiềm EMERALD PAINT SUPER PRIMER 5IN1 ngoại thấtlà loại sơn đặc biệt dùng để lót cho những công trình dễ bị kiềm hoá, thấm nướcđược chế tạo từ nhựa Acrylic Styren những tính năng sau:

  • Thẩm thấu sâu tạođộ bám dính tuyệt vời với bề mặt
  • Ngăn chặn kiềm hoá (loang màu), muối hoá, chống thấm
  • Tạo lớp trung gian liên kết bền vững giữa bề mặt và lớp phủ
  • Bảo vệ màu sắc lớp phủ bền lâu
  • Không chứa chì, thuỷ ngân và APEO

EMERALD PAINT SUPER SEALER 2 in 1 loại sơn lót đặc biệt được chế tạo từ nhựa Acrylic Styren những tính năng sau:

  • Thẩm thấu sâu tạođộ bám dính tuyệt vời với bề mặt
  • Ngăn chặn kiềm hoá (loang màu), muối hoá
  • Bảo vệ màu sắc lớp phủ bền lâu
  • Không chứa chì, thuỷ ngân và APEO